Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...

To nie musi się tak skończyć. Dodaj interesujący Cię produkt do koszyka i sfinalizuj transakcję.
Zapraszamy.
Strona główna » Regulamin
Olejki Konopne CBD Hemp King
Skoczylas - suplementy diety

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.weedow.pl

obowiązujący od dnia 01.12.2019 r.


Definicje
 

W regulaminie sklepu internetowego www.weedow.pl, zwanego dalej „Regulaminem”, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

    - Sprzedawca: Kamil Jędrzejczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERIZON Kamil Jędrzejczak, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Aniołowskiej 4, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalność Gospodarczej, NIP 7322072730, REGON 101395552, adres e-mail: sklep@weedow.pl, tel. 507 40 99 40:

    - Sklep: sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.weedow.pl oraz jej podstronach

    - Klient: każdy podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

   - Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją z art. 221 kodeksu cywilnego).

   - Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 
Postanowienie wstępne
 

    1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na zawieraniu przez Internet lub telefonicznie umów detalicznej sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, za ceny podane na stronie internetowej Sklepu.

    2. Treści prezentowane w Sklepie, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert.

    3. Dokonanie zakupu w Sklepie, zarówno przez Internet jak i przez telefon odbywa się bez zakładania konta przez Klienta.

   4. W celu realizacji zamówienia Klienta (w tym w zakresie potwierdzenia zamówienia, wskazania danych do dokonania przelewu, korespondencji w trakcie realizacji zamówienia itp.) Sprzedawca będzie się kontaktował z Klientem drogą e-mailową na wskazany przez Klienta adres e-mailowy. Do kontaktu ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach, w tym reklamacji, służy adres e-mail w części Regulaminu zatytułowanej „Definicje” pkt 1. W razie konieczności wyjaśnienia wątpliwości bądź niezwłocznego przekazania informacji odnośnie realizacji zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie na wskazany przez niego numer telefonu.
 

Składanie i realizacja zamówień
 

   1. Klient, w celu zakupu towarów u Sprzedawcy, może składać zamówienia:
  •  za pośrednictwem Sklepu – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, lub
  •  drogą e-mailową na adres e-mail wskazany w części Regulaminu zatytułowanej „Definicje” pkt 1. – 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

   2. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Klient wybiera towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia dodanych tam towarów lub rezygnacji z dokonania zakupów.

   3. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.

   4. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, które Klient chce zamówić, aby dokonać zamówienia należy kliknąć ikonę „Do kasy"”.

   5. Po kliknięciu ikony „Do kasy"” zostanie wyświetlony formularz, w którym Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres (ulicę, numer domu, miejscowość z kodem pocztowym), a ponadto, jeżeli zakupy dokonywane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nazwę firmy, NIP, adres siedziby (ulicę, miejscowość z kodem pocztowym). W polu znajdującym się nad formularzem Klient powinien wybrać sposób dostawy i płatności, które zostały opisane w kolejnych częściach Regulaminu.

   6. Na tym etapie składania zamówienia Klient powinien sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz wszelkich danych, a następnie potwierdzić je poprzez kliknięcie ikony „Zamawiam i płacę” bądź może również ich nie potwierdzać i wrócić do koszyka klikając ikonę "Cofnij"

   7. Potwierdzenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży tych towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

   8. W przypadku dokonywania zamówienia telefonicznie, Klient wskazuje wybrane przez siebie w Sklepie towary. Sprzedawca bądź upoważniony jego przedstawiciel przyjmuje zamówienie, informuje Klienta o całkowitej wartości zamawianych towarów, sposobie dostawy, koszcie przesyłki, łącznej wartości zamówienia, obejmującej koszt przesyłki, oraz formach płatności. Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres dostawy towaru oraz adres zamieszkania, adres e-mail, a także w przypadku, gdy zamówienie jest składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nazwę firmy, NIP, adres siedziby (ulicę, miejscowość z kodem pocztowym).

   9. W przypadku dokonywania zamówienia drogę e-mailową, Klient w wiadomości powinien wskazać wybrany w Sklepie towar. Sprzedawca bądź upoważniony jego przedstawiciel przyjmuje zamówienie, informuje Klienta za drogą e-mailową o całkowitej wartości zamawianych towarów, sposobie dostawy, koszcie przesyłki, łącznej wartości zamówienia, obejmującej koszt przesyłki, oraz formach płatności. Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres dostawy towaru oraz adres zamieszkania, numer telefonu, a także w przypadku, gdy zamówienie jest składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nazwę firmy, NIP, adres siedziby (ulicę, miejscowość z kodem pocztowym).

    10. Po złożeniu zamówienia w każdej z możliwych form, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia.

    11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, zgodnie z wyborem, Klienta. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie towary objęte zamówieniem są skompletowane i gotowe do wysyłki. Paragon fiskalny lub faktura VAT wysyłane są razem z towarem do Klienta. Klient, który wybierze fakturę VAT zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych do jej wystawienia.

    12. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego realizacji. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mail oraz numer telefonu wskazane w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1. Zmiany w zamówieniu, o których mowa w niniejszym punkcie, dokonywane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta nie naruszają prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w części Regulaminu „Prawo odstąpienia od umowy” oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 
Ceny towarów i całkowity koszt zamówienia
 

    1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

    2. Sprzedawca może zmieniać ceny towarów podawane w Sklepie, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.

    3. Cena podana przy każdym towarze w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

    4. Sprzedawca może zmieniać asortyment Sklepu, wprowadzać nowe towary do Sklepu, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne lub wprowadzać w nich zmiany, z tym że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych wcześniej umów sprzedaży.

    5. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy towaru oraz kosztów obsługi płatności oraz opłat za przelewy. Koszty te pokrywa Klient. Aby ustalić całkowity koszt zamówienia do ceny towarów podawanych w Sklepie należy doliczyć koszty dostawy towarów oraz obsługi płatności. Całkowity koszt zamówienia wyświetlany jest Klientowi w chwili dokonania wyboru sposobu dostawy i płatności. Klient uiszcza opłaty ze przelewy zgodnie z tabelą opłat obowiązującej w danym banku (w którym Klient ma konto).

    6. Klient może zapoznać się z kosztami dostawy oraz obsługi płatności jeżeli dokonał już wyboru towaru poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”. Koszty dostawy i obsługi płatności wyświetlają się po rozwinięciu opcji „Sposób dostawy i płatności”. Koszty dostawy wskazane zostały również w części Regulaminu zatytułowanej „Dostawa towaru” pkt 2.

    7. Sprzedawca może ustalić określony poziom wartości zamówienia, po przekroczeniu którego koszty dostawy towaru maleją lub ponosi je w całości Sprzedawca.

 
Formy płatności
 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (płatność na konto).
  • płatność z wykorzystaniem tzw. „szybkich płatności” za pośrednictwem serwisu iMoje, oferowanych przez ING Bank Śląski
  • pobranie (płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki)
  • płatność przy odbiorze gotówką
   

Dostawa towaru


   1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   2. Koszt dostawy zależny jest od wybranej przez Klienta formy płatności i wynosi w przypadku płatności:

   a. przelewem na konto/iMoje – 16,50 zł (DPD) + 6 zł pobranie
   b. przelewem na konto/iMoje – 16,50 zł (DPD Pickup) + 6 zł pobranie
   c. przelewem na konto/iMoje - 14,5 zł, 15,5 zł lub 17,5 zł zależnie od rozmiarów paczki (Paczkomaty24)
  d. odbiór osobisty - 0 zł
   
    3. Dostawa towaru odbywa się w czasie wskazanym w części Regulaminu „Czas realizacji zamówienia” do miejsca wskazanego przez Klienta:

   a. Sprzedaż wysyłkowa z możliwością odbioru osobistego we wskazanym punkcie po uprzednim zakupie danego produktu w sklepie internetowym www.weedow.pl
   b. Jeżeli Klient dokonał zakupu produktu w sklepie internetowym www.weedow.pl z opcją odbioru osobistego zobowiązany jest do kontaktu ze sklepem w dowolnej formie (kontakt telefoniczny, mail, sms) w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru zakupionego towaru.
   c. Klient otrzymuje na swoją skrzynkę mailową wiadomość systemową se sklepu internetowego www.weedow.pl o momencie odbioru zakupionego towaru, kiedy zostanie skompletowany i przygotowany do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zakupionego towaru osobiście mimo takiej deklaracji w ciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania maila o odbiorze takie zamówienie zostanie anulowane.

  4.Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient powinien zadbać o podanie aktualnego i poprawnego adresu dostawy zamówionego towaru, co uprości dostawę towaru do Klienta oraz znacznie skróci jej czas.

   5. W przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, zaleca się, aby Klient dokonał jej otwarcia i sprawdzenia stanu zawartości. W przypadku jakichkolwiek niezgodności w zawartości dostarczonej przesyłki sugeruje się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół niezgodności, który powinien być podpisany przez Klienta i kuriera dostarczającego przesyłkę. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

   6. W przypadku Klientów, którzy wybrali sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, wydanie towaru następuje z chwilą określoną w art. 544 § 1 k.c., tj. z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy i z chwilą tą przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, a więc Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru w transporcie, w tym w okresie zimowym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamarzanie zamawianego towaru podczas transportu do Klienta.

 
Termin płatności oraz czas realizacji zamówienia
 

  1. W przypadku wyboru przelewu (płatność na konto) jako formy płatności, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail, w którym wskazany jest numer rachunku bankowego do zapłaty.

  2. W przypadku wyboru tzw. ''szybkich płatności'' (iMoje) Klient dokonuje płatności online, zaraz po złożeniu zamówienia i przekierowaniu go na stronę www.imoje.pl (operatora tzw. „szybkich płatności” oferowanych przez ING Bank Śląski).

   3. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

   a) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub przez system płatności iMoje (ING Bank Śląski) – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,

  4. Czas wysyłki zamówienia następuje w terminie do 24h od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Średni czas dostawy zamówienia przez firmę kurierską (DPD, Inpost/Paczkomaty) to 1-2 dni robocze. Jeśli realizacja zamówienia miałaby się wydłużyć Sprzedawca poinformuje Klienta o tym drogą e-mailową lub telefonicznie.

   5. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni ustawowo uznane za wolne od pracy) realizowane są począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniach wolnych, od poniedziałku do piątku.

    6. W przypadku, gdy Klient będący Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie dokonał odbioru przesyłki z towarem, niezależnie od wybranej formy płatności, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki, chyba, że w tym czasie Klient będący Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona zapłaty za zwrot przesyłki do Sprzedawcy, jak również dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę (o ile jeszcze tego nie uczynił), wówczas ponowna dostawa zostanie zrealizowana, a umowa sprzedaży nie ulegnie rozwiązaniu.

    7. W przypadku, gdy dokonano już płatności za towar i dostawę towaru do Klienta, a umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu w sytuacji opisanej w pkt 6. powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę za towar (bez kosztów dostawy towaru do Klienta) po potrąceniu kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Nie wyklucza to możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę dalszego odszkodowania tytułem naprawienia szkody, przekraczającą koszty, o których mowa w zdaniu 1., wyrządzonej Sprzedawcy na skutek działań Klienta prowadzących do rozwiązania umowy.

    8. Postanowienia pkt 6 i 7 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów, wobec których stosuje się ustawę o prawach konsumenta, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące.
 
Prawo odstąpienia od umowy dla Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta
 

     1. Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ERIZON Kamil Jędrzejczak, ul. Aniołowska 4, 95-100 Zgierz, Polska, sklep@weedow.pl, telefon: 507 40 99 40) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną email lub telefonicznie). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

- umowy zawartej na aukcji publicznej
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat ERIZON Kamil Jędrzejczak, ul. Aniołowska 4, Zgierz, Polska, sklep@weedow.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

    

Reklamacje
 

     1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad.

    2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca odpowiada za wady towaru, które zostaną stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od daty otrzymania przesyłki przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią.

     3. Reklamacje dotyczące towaru można składać pisemnie lub drogą e-mailową na adres Sprzedawcy wskazany w części Regulaminu pt. „Definicje” pkt 1. W reklamacji należy opisać rodzaj wady towaru oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu) umożliwiające kontakt Sprzedawcy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta . W celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca dołączenie zdjęcia reklamowanego towaru, co jednak nie jest warunkiem koniecznym dla złożenia reklamacji przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.

    4. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i w związku z tym przy uszkodzeniach mechanicznych towaru do zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się dołączenie protokołu szkody spisanego przez kuriera przy odbiorze przesyłki, albo w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki. W tym przypadku sugeruje się także dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego fotografii uszkodzeń. Wyżej wymienione dokumenty wymagane są przez firmę kurierską, która rozpatruje te reklamacje, jednakże nie są warunkiem koniecznym dla zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji do Sprzedawcy.

   5. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługują roszczenia reklamacyjne szczegółowo określone w przepisach Kodeksu cywilnego.

   6. Konsument lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta odsyła lub dostarcza do Sprzedawcy reklamowany towar na własny koszt, który w przypadku uznania reklamacji za zasadną, zostanie mu zwrócony na wskazane konto bankowe wraz z kosztem zakupu towaru i kosztem wysyłki od Sprzedawcy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

   7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

   8. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców działających na prawach Konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

    9. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zwrócić się o rozstrzygniecie jego sprawy do sądu powszechnego albo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (ADR) np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

  10. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady towaru, z zastrzeżeniem art. 558 § 2 k.c.
   11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 
Dane osobowe
 

    1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Kamil Jędrzejczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERIZON Kamil Jędrzejczak, z siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Aniołowskiej 4.

    2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

 
Postanowienia końcowe

    
    1. Do korzystania ze Sklepu www.weedow.pl wystarczające jest standardowe oprogramowanie tj. system operacyjny oraz przeglądarka internetowa w wyższej wersji.

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies .
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies .
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ